Jak zostać członkiem Stowarzyszenia Absolwentów?

  1. Do Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. T. Kościuszki mogą należeć nie tylko absolwenci, ale wszystkie osoby, którym leży na sercu rozwój naszej Szkoły, jej unowocześnianie, dbanie o Tradycję i kontakt z jej Nauczycielami oraz uczniami budującymi przyszłość Szkoły.
  2. Prosimy o zapoznanie się ze Statutem Stowarzyszenia https://stowarzyszenie.kosciuszko.pl/wp-content/uploads/2022/06/Statut-08.05.2017-rok.pdf
  3. jeśli akceptują Państwo postanowienia Statutu, prosimy o pobranie i wypełnienie Deklaracji Członkowskiej: https://stowarzyszenie.kosciuszko.pl/wp-content/uploads/2022/06/Deklaracja-czlonkowska-Stowarzyszenia-Kosciuszko-27.04.22-z-RODO-w-pdf.pdf
  4. Po wypełnieniu, prosimy o przesłanie Deklaracji:

drogą pocztową na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO

41-400 Mysłowice ul. A. Mickiewicza 6-8

lub mailową: sekretariat@kosciuszko.pl

  1. Zarząd Stowarzyszenia na zebraniu zaakceptuje wniosek i zostaniecie Państwo poinformowani – drogą telefoniczną lub mailową – o przyjęciu w poczet członków
  2. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu w poczet członków prosimy o przelanie na konto Stowarzyszenia – numer konta poniżej – składki członkowskiej obowiązującej w danym roku kalendarzowym – w roku 2022 obowiązuje składka w wysokości 30,00/ rocznie

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO im. T. Kościuszki
ul. A. Mickiewicza 6-8, 41-400 MysłowicePKO BP SA Oddział I w Mysłowicach numer rachunku:

91  1020  2528  0000  0102  0146  6176

Logo Stowarzyszenia