Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Nazwa zadania: Wyposażenie Piwnicy Artystycznej
Wartość dofinansowania: 80 000,00 zł
Całkowity koszt zadania: 84 250,76 zł

Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w ramach projektu „Wyposażenie Piwnicy Artystycznej” planowany jest zakup wyposażenia do strefy artystycznej, w tym profesjonalnego sprzętu do  oświetlenia i nagłośnienia. Wyposażenie nowo powstałej Piwnicy Artystycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Mysłowicach jest zadaniem wielowymiarowym, nie tylko o charakterze edukacyjnym, ale również społeczno – kulturalnym. Piwnica będzie wyjątkową przestrzenią stworzoną dla  inicjatyw społeczności szkolnej, ale również przestrzenią wspólnych działań, spotkań absolwentów, wspólnoty lokalnej i regionalnej, ale również miejscem realizacji projektów międzynarodowych. Przyczyni się do wzmocnienia obszaru działalności do ponadregionalnego . Wszystkie działania oraz  ich wypracowane efekty  będą dostępne bezpłatnie. Realizowane działania będą integrować uczestników poprzez sztukę teatralną, filmową oraz muzykę.

Są miejsca, gdzie marzenia się urealniają!

Kiedy zostałam dyrektorem i spojrzałam gospodarskim okiem na budynek, w którym już niemal 17 lat pracowałam, zdałam sobie w pełni sprawę z jego potencjału. Już wtedy wiedziałam, że prędzej czy później zejdziemy do piwnicy. Najpierw zaadaptowaliśmy na potrzeby nowej biblioteki i strefy wypoczynku dla młodzieży przyziemie, a teraz, kiedy większość pomieszczeń dydaktycznych już wyremontowaliśmy, urzeczywistniłam swoje marzenie. Nie jestem pewna, czy na początku ktoś w pełni wierzył w ten projekt, on jest bardzo nieoczywisty! Zamieniliśmy starą kotłownię w perełkę-Piwnicę Artystyczną-mówi Pani Dyrektor Dorota Konieczny-Simela.

Piwnica będzie miejscem spotkań kościuszkowskich artystów-muzyków i młodych aktorów, ale wiemy, że planowane są też w niej ciekawe spotkania, warsztaty a nawet lekcje.

Bardzo dziękujemy Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół I LO „Kościuszko”, Radzie Rodziców, Fundacji Orlen, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Tauron, Radom Dzielnic i wszystkim przyjaciołom Szkoły za wsparcie finansowe i merytoryczne!

Więcej informacji o realizacji „Piwnicy Artystycznej” znaleźć można w relacjach zamieszczonych na szkolnym profilu FB: