Nasza historia

Jak powstało Stowarzyszenie?

Absolwenci naszego Liceum oraz jego przyjaciele od dłuższego czasu rozmawiali na temat konieczności powstania organizacji zrzeszającej wszystkich, którym na sercu leży przechowywanie pamięci o przeszłości Szkoły, ale także zadbanie o jej jak najlepszą bieżącą działalność.

Powoli krystalizował się zarys organizacji społecznej, która zadba podtrzymywanie tradycji szkoły, a także będzie wzmacniać rozwój intelektualny miasta Mysłowice i – poprzez działania na rzecz Szkoły – wspierać mieszkańców, których dzieci uczą się w Liceum. Te działania integrujące społeczność absolwentów Liceum oraz mieszkańców były bardzo potrzebne. 8 października 2004 roku z inicjatywy ówczesnej Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki Pani Ewy Świątkowskiej odbyło się Zebranie Założycielskie, na którym zebrani absolwenci różnych roczników oraz sympatycy Liceum sformułowali cele Stowarzyszenia, opracowali jego Statut i wybrali pierwsze władze statutowe. Do Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani :

 1. Dawid Krzyżowski – prezes Stowarzyszenia
 2. Ewa Świątkowska – zastępca prezesa
 3. Rudolf Chodalski – zastępca prezesa
 4. Maria Orłowska – skarbnik
 5. Edward Krężel – sekretarz
 6. Bolesław Pochopień – członek
 7. Grzegorz Siciarz – członek

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 1. Krystyna Zagurba-Domiter – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Maciej Krzewski – zastępca przewodniczącego
 3. Michał Krzewski – sekretarz
 4. Stanisław Nardelli – członek
 5. Krystyna Rusin – członek

Komitet Założycielski został zobowiązany do przygotowania niezbędnych dokumentów w celu rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od momentu rejestracji Stowarzyszenie starało się wypełniać cele statutowe: promowało historię Liceum, postać Patrona Tadeusza Kościuszki, wspomagało finansowo bieżącą działalność Szkoły, współorganizowało Jubileusze i Zjazdy Jubileuszowe, zbierało celowe fundusze, z których mogły być realizowane ambitne plany inwestycyjne służące kolejnym pokoleniom uczniów i Nauczycieli.

W 2017 roku koniecznym stało się unowocześnienie funkcjonowania Stowarzyszenia, wybrano nowe władze, zmieniono Statut dopasowując go do nowoczesnych możliwości elektronicznej komunikacji, uproszczono strukturę organizacyjną tak, by kontynuować tradycję rozpoczętą przez naszych Założycieli i odważnie myśleć o przyszłości.