Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes – Agata Łuczak

Wiceprezes – Dorota Konieczny-Simela

Sekretarz – Joanna Dusza-Kozera

Skarbnik – Maria Orłowska

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Jerzy Stolorz

Członkowie – Alicja Długajczyk i Marta Drewnicka