O nas

Nasza historia Jak powstało Stowarzyszenie? Absolwenci naszego Liceum oraz jego przyjaciele od dłuższego czasu rozmawiali na temat konieczności powstania organizacji zrzeszającej wszystkich, którym na sercu leży przechowywanie pamięci o przeszłości Szkoły, ale także zadbanie o jej jak najlepszą bieżącą działalność. Powoli krystalizował się zarys organizacji społecznej, która zadba podtrzymywanie tradycji szkoły, a także będzie wzmacniać…