Skarbnik – Maria Orłowska

    Urodziłam się w 1948 w Maczkach i jak wszystkie powojenne dzieci miałam spokojne i szczęśliwe dzieciństwo. Edukację szkolną zakończyłam w 1971 roku dyplomem romanisty Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu tegoż roku wracałam do domu z Jastrzębia, gdzie miałam pracować i gdy pociąg zatrzymał się w Mysłowicach przypomniałam sobie, że tutaj także szukano nauczyciela języka. Wysiadłam, zapytałam o liceum, zobaczyłam piękny budynek i dosłownie zostałam „złapana” przez naszą Szkołę. Po rozmowie z dyr. W. Gajowcem w ciągu godziny zostałam nauczycielką j. francuskiego, wychowawcą wspaniałej klasy IC i wkrótce mieszkanką miasta.

   W ciągu tych lat byłam wychowawcą wielu klas, mentorką uczniów- laureatów olimpiad i konkursów także na szczeblu ogólnopolskim, kół zainteresowań takich jak przedsiębiorczość, uczestnikiem programów europejskich Comenius i Arion. Cieszyło mnie docenienie mojej pracy w wielu formach, w tym nagród Ministra Edukacji Narodowej i KEN.  ”Kościuszko” jako  Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego tworzy małą społeczność i cieszę się, że mam możliwość dalszego uczestnictwa w życiu Szkoły.

  Miałam i mam nadal dwie pasje mocno związane z moją pracą:

-pierwsza to otwartość i chęć poznania świata. W latach 70-tych przeszłam lub przejechałam z plecakiem na obozach wędrownych z naszą młodzieżą całą Polskę, od Bieszczad po Szczecin. W latach 90-tych, po otwarciu na Europę, także corocznie zjechaliśmy ją prawie całą, a moją Francję wzdłuż i wszerz.

-druga to języki obce i kultura szeroko rozumiana, uważam, że każdy nowy poznany język to nowy świat, który urealnia i daje nam nowe możliwości.

  Zakończyłam swoją pracę zawodową w 2012 roku: byłam nauczycielem, naczelnikiem wydziału UM, wicedyrektorem naszej Szkoły. Jako pracownik byłam uczestnikiem wielu przemian i cieszę się, że mimo emerytury, nadal jest członkiem jej społeczności.

Similar Posts