|

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki „Kościuszko I LO” Stowarzyszenie powołują i tworzą absolwenci i przyjaciele I LO im. Tadeusza Kościuszki. Rozdział I. Postanowienia ogólne § 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki „Kościuszko I LO” § 2 Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość…

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia 4 krokach

1. Na początku warto zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenia:   Statut 08.05.2017 rok 2. Pobrać i wypełnić Deklarację członkowską:  Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Kościuszko 27.04.22 z RODO w pdf  3. Wypełnioną Deklarację dostarczyć osobiście do Sekretariatu Szkoły lub       wysłać mailowo na adres  e-mail:  sekretariat@kosciuszko.pl lub przesłać Deklarację na adres pocztowy:         …